Останато

Замислете си како би се одвивал Вашиот свечен настан, без оглед дали тоа е свадба, роденден, промоција или некој деловен состанок, доколку треба самите Вие целосно да ги организирате и планирате сите активности околу тоа. Тотален хаос! Ужас до недогледица! Ноќна мора….

Логистиката е процес на планирање, организирање и контрола на ефективното и ефикасно управување со ресурсите и координирано работење.

Логистиката ги вклучува сите активности потребни за надминување на разликите, временски, просторно и квантитативно.

  • Идеи
  • Решенија
  • Оптимизација на трошоци
  • Стандарди

Консалтинг услуги и идеи за беспрекорна организација.

Посредување помеѓу нашите клиенти и најдобрите наши соработници од областа на угостителството, сместувачки капацитети, културен и ноќен живот, организиции и познати личности.

Професионална изработка на аудио и видео материјли.

Аудио

Студиско снимање, обработка и монтажа на висококвалитетни снимки од еден или повеќе канали.

Видео

Високорезолуциони видеа и снимки, обработка и монтажа, снимање на настани во живо, промотивни видеа и друго.

Планирање

Организирање

Мерење

Контрола

Сега, замислете си како би изгледал истиот тој настан, но во најдоброто можно светло, а потоа само побарајте не и препуштете ја целата организација на професионалците! Ве убедуваме, доколку крајниот резултат се разликува, разликата ќе биде само на подобро!

X