Промотивни активности

Промоцијата, како што знаеме од учебниците, е една од четирите гранки на маркетинг миксот и претставува директен контакт со клиентите. Но, да појасниме нешто од почеток, Вашиот настан не е тест, ниту симулатор. Работата е сериозна, а Вам Ви е потребна здрава поткрепа, сериозна поддршка и професионален пристап за се да изгледа како што треба. Затоа не имате нас, затоа сме ние тука!
Независно од тоа од каква маркетинг услуга имате потреба, ние ќе се погрижиме се да тече во најдобар можен ред. Промоции, кампањи на традиционални и социјални медиуми, најразличен вид на поддршка и односи со јавноста. Специјалисти сме во оваа област, со веќе докажани проекти, успешно организирани настани и контакти со организатори и изведувачи од сите области. На Вас е само да не побарате!

Маркетинг услуги

BTL промоции

Водители и промотерки

ПР и медиумска поддршка

X