Archives

НУЦК “Антон Панов” – Струмица
Струмица, Македонија
Народниот театар Антон Панов, основан е далечната 1949 година, и во годините на своето постоење поставил на сцена повеќе од 350 премиерни изведби од познати светски и домашни автори  со плејада од познати акерски имиња и режисери. Стратешки, тенденцијата е не само поставување на сцена актуелни и популарни дела со градење перманентна присутност и театарска...
X